Till elever som skall gå en utbildning hos oss:

Vi genomför alla utbildningar enligt ordinarie schema.
Vi följer mycket noggrant myndigheternas råd gällande sammankomster och liknande verksamhet.
För att minimera risk har vi som utbildare vidtagit ett antal åtgärder där vi bland annat ökat intervallet på städning
och renhållning av ytor i våra lokaler. I övrigt ber vi våra elever följa allmänna råd runt covid-19.
Skulle myndigheternas råd eller direktiv ändras och påverka vår utbildningsverksamhet så kommer vi att kommunicera detta till alla er bokade elever via mail och vår hemsida.

VI UTBILDAR DIG!

I våra utbildningslokaler på Långholmen i Centrala Stockholm genomför vi båtutbildning för både nybörjare och yrkesmän året om, välkomna!