Skepparexamen

Uppdaterad: 2022-01-31

skepparexamen kurs | NavigationsGruppen

Allt du behöver veta om skepparexamen

En skepparexamen krävs för att få köra en fritidsbåt som är större än 12×4 meter, och för att köra båtar i kommersiellt syfte med upp till 12 passagerare ombord. Begreppet skepparexamen är en äldre form av examen som idag omarbetats till, och ersatts av, kurserna Fartygsbefäl klass 8 och Kustskepparintyg. Med en skepparexamen kan man alltså avse till både det som idag kallas kustskepparintyg, som är en fortsättning på det privata förarintyget, och till kursen Fartygsbefäl klass 8, som är en skepparexamen för att få köra mindre yrkesmässiga fartyg med max 12 passagerare i inre fart område. Skillnaden mellan kustskepparintyg och fartygsbefäl är helt enkelt om du avser att framföra båten privat eller yrkesmässigt.

Notera att om du har ett utbildningsbevis för den gamla skepparexamen så gäller den fortfarande för att få framföra fartyg i kommersiellt syfte motsvarande graden av kursen Fartygsbefäl 8. Dock kan du inte ta ut en behörighet för att få framföra större yrkesfartyg, något som är möjligt med den nyare Fartygsbefäl 8 utbildningen. 

Är du intresserad av att ta en skepparexamen i Stockholm för att antingen framföra båtar i kommersiellt eller privat syfte? Kontakta Navigationsgruppen idag. Vi erbjuder både kursen Fartygsbefäl 8 såväl som Kustskepparintyg/Förarintyg.

När behövs en skepparexamen?

Om man avser kustskepparintyg i form av ett kustskepparintyg, så krävs detta om om man ska köra en privat båt som är större än 12×4 meter. Men om man avser den utbildning som är en omarbetad variant av det gamla skepparintyget, som numer kallas Fartygsbefäl klass 8, så krävs denna för att få framföra båtar med passagerare yrkesmässigt. Framför allt innehåller den sistnämnda utbildningen nödvändig kunskap om sjösäkerhet, radarpraktik, vhf och en kombination av teori och praktik. Efter kursen kan du skriva en examination för att få ditt utbildningsbevis. Kursen ger dig alla nödvändiga kunskaper för att få framföra en mindre båt i kommersiellt syfte, med upp till 12 passagerare och en fart om 20 knop. Om man med begreppet ovan avser kustskepparintyg, så krävs detta när man ska köra lite större båtar privat( 12×4 meter) när man redan tagit det ordinarie förarintyget.

Vad krävs för en skepparexamen?

Krav för skepparexamen om man avser den kommersiella Fartygsbefäl är bland annat läkarintyg som är speciellt för sjöfolk. Ett annat krav för skepparexamen är att man innan examinationen har genomfört det praktiska simulatorprovet för VHF/SRC som krävs. Detta ska man kunna visa upp vid tillfället för provet. Att ta en skepparexamen i Stockholm innebär att teori och praktik varvas genom både föreläsningar, gruppuppgifter och praktik för att få bästa möjliga djupinlärning både vad gäller det praktiska handhavandet och vad gäller regler och kunskaper inom till exempel sjösäkerhet. För att få ta ett kustskepparintyg måste du först ha tagit det grundläggande förarintyget där man lärt sig navigation, regler och säkerhet på sjön när man ska köra båt i privata syften.

Kursmaterial krav för skepparexamen

Allt kursmaterial för både Fartygsbefäl klass 8 och kustskepparintyget kan köpas i samband med att du bokar kursen.

Fartygsbefäl klass 8

Kursmaterial krav för skepparexamen Fartygsbefäl klass 8 inkluderar: 5 st Läroböcker:

 • Navigation för fartygsbefäl klass 8
 • Radar i skärgården
 • Sjötrafikföreskrifter
 • Radiokommunikation till sjöss VHF/SRC
 • Kort 1

1 Övningsbok:

 • Båtkörkortet – Övningsbok

2 st Övningssjökort:

 • Kort 616
 • Kort 61

Passare, transportör och linjal

Kustskepparintyg

Kursmaterial krav för skepparexamen Kustskepparintyget inkluderar:

 • Båtkörkortet lärobok + övningsbok
 • Sjökort 616 och 61
 • Passare, transportör och linjal

Skepparexamen Stockholm

Det finns ett flertal skolor som erbjuder utbildning och kurser inför provet för skepparexamen eller fartygsbefäl klass 8, tack vare stadens geografiska förhållanden där det är enkelt att kunna träna praktik i närheten till hav och båtplatser. Den enkelheten och närheten gör att det är smidigt för de flesta att kunna ta sig till en båtskola för att genomgå kursen och därmed slippa långa restider eller pendlingar på obekväma tider. Genom att välja den skola eller kursarrangör som ligger bäst till kan man på allra bästa sätt utnyttja tiden vid kurstillfällena, så att man kan tillgodogöra sig information och kunskap på bästa sätt. Stockholms täta och väl utbyggda kommunikationer gör också att det är en stad som är väl lämpad för att ta sin skepparexamen och genomgå olika typer av kurser inom sjöfart och båtliv.