Förarbevis för att köra vattenskoter

Förarbevis för att få köra vattenskoter 2021 Regeringen vill nu öka sjösäkerheten genom att införa hårdare krav för att köra vattenskoter. Enligt Transportstyrelsens förslag som lämnades till regeringen den 1 oktober i år så föreslog man ett införande av förarbevis vattenskoter till 2022. Idag remitterades förslaget som är tänkt att införas redan 1 juli 2021. […]

Läs mer

Hur får jag ett båtmekanikerintyg?

Ett båtmekanikerintyg kan du få genom att genomgå en kurs som är anpassad just för detta syfte. Kursen kombinerar vanligen både teori och praktik för att man efter avslutad kurs ska kunna felsöka, reparera fel och även förebygga de vanligaste felen som rör båtens motor. Kursen avslutas med en examination som leder till ett intyg [...] Läs mer

Hur man gör radarplottning och varför det är viktigt

Radarplottning görs vanligen med ett tillägg till den vanliga radarn, en så kallad automatic radar plotting aid eller ARPA. Radarplottning görs genom att lokalisera andra rörliga föremål, exempelvis andra båtar och fartyg och beräkna deras kurs för att undvika kollision vid planering av den egna kursen. En snabb plottning av ett mål ger en bra [...] Läs mer

Hur man tar förarintyg i Sverige

Om man inte har några förkunskaper alls, är det första man ska göra att anmäla sig till en kurs hos en erfaren och beprövad skola, där man får lära sig det man behöver kunna för att sedan kunna genomföra en examination som leder till att man får ett förarbevis för båt. Kurserna är oftast uppdelade [...] Läs mer

Vad krävs för att bli en bra kustskeppare

För att få framföra båtar större än 12 gånger 4 meter krävs ett intyg för kustskeppare. Men att gå rätt kurser är inte tillräckligt för att bli en bra kustskeppare i praktiken. En bra kustskeppare måste, förutom utbildning och de intyg som krävs, besitta en del viktiga personliga egenskaper men också har vissa förmågor. Dessa [...] Läs mer

Hur man blir en bra kustskeppare

Att bli kustskeppare är en förutsättning för att kunna framföra båtar och fartyg som är större än 12 x 4 meter. En utbildning för kustskepparintyg ger inte bara fördjupade kunskaper som till exempel navigering i mörker och vad man ska tänka på vid längre båtturer utomlands, det är också så gott som ett krav för [...] Läs mer

Börja köra båt kommersiellt

För att få köra båt i kommersiella syften, till exempel chartrade båtar med passagerare och liknande, krävs en utbildning som är godkänd av Transportstyrelsen och en godkänd examination. Efter avlagd examination får man sedan framföra fartyg med högst 12 passagerare med fartyg som är max 20 brutto (motsvarar ca 12 m meter långt fartyg) och [...] Läs mer

Vad behöver man kunna för att köra en båt?

Båtlivet lockar många med sin frihet och sina naturupplevelser. Att kunna köra sin egen båt är nog en dröm för många, men vad behöver man egentligen kunna för att uppfylla den drömmen? Man behöver lära sig grunderna i navigering, sjösäkerhet och regler, såväl som att kunna manövrera och hantera båten. Man behöver också lära sig [...] Läs mer

Förarintyg på distans

Elev på kursen kustskepparintyg läser karta | NavigationsGruppen

Förarintyget på distans är kursen för dig som är nybörjare på sjön eller vill friska upp gamla kunskaper men inte har möjlighet att närvara på plats i våra utbildningslokaler. Vi genomför samtliga föreläsningar live på webben (så kallad Webinarer) där du upplever miljön precis som om du suttit på plats i våra utbildningslokaler. Läs mer […]

Läs mer