Båtlivet – ett intresse som kan gynna dig

Studier har visat att fritidsaktiviteter är bra för både den fysiska och den psykiska hälsan. Att sysselsätta sig med kreativa och produktiva förehavanden kan bidra till vårt allmänna välmående. Vad dessa aktiviteter innefattar varierar från person till person, men genom att engagera sig i allt från musik och konst till olika sporter kangöra oss gladare […]

Läs mer

Manöverintyg för högfartsbåt

Snabba båtar med kraftfulla motorer kräver kunskap och praktisk erfarenhet för att hanteras på ett säkert och ansvarsfullt sätt. Föraren bör ha kunskap om hur båten ska hanteras och manövreras, samtidigt som denne ska kunna navigera genom våra vatten. Genom att lära sig detta kan man inte bara försäkra sig om sin egen och andras […]

Läs mer

Marinträning

Det är bättre att ta det säkra före det osäkra. Ett talesätt som är applicerbart inom ett stort antal områden, men som är speciellt viktigt då det faktiskt handlar om din egen och andras säkerhet. Alla som framför båtar har ett ansvar gentemot sig själva och sina medmänniskor att agera förnuftigt och att lära sig […]

Läs mer