Hur får jag manöverintyg för högfartsbåtar?

Manöverintyg för högfartsbåtar | Navigationsgruppen

Ett manöverintyg för högfartsbåtar kan du få genom att gå en 9 timmars utbildning hos oss på Navigationsgruppen. Kursen kombinerar teori och praktik och du får bland annat lära dig:  Grunderna i manövrering i teori  Hantering av båtar i höga hastigheter Sjövägsregler Sjömanskap Navigation i teori och praktik  Under kursens gång ger vi oss ut […]

Läs mer

När krävs kustskepparintyget?

Ett kustskepparintyg krävs för att få köra och framföra båtar större än 12×4 meter. Definitionen av ett skepp var tidigare ett fartyg som var större än 12×4 meter, idag är det ändrat till fartyg som är 24 meter eller längre. Dock så kvarstår utbildningskravet för framförandet av en båt som är större än 12×4 meter. […]

Läs mer

Förarbevis för att köra vattenskoter

Förarbevis för att få köra vattenskoter 2021 Regeringen vill nu öka sjösäkerheten genom att införa hårdare krav för att köra vattenskoter. Enligt Transportstyrelsens förslag som lämnades till regeringen den 1 oktober i år så föreslog man ett införande av förarbevis vattenskoter till 2022. Idag remitterades förslaget som är tänkt att införas redan 1 juli 2021. […]

Läs mer

Hur får jag ett båtmekanikerintyg?

Ett båtmekanikerintyg kan du få genom att genomgå en kurs som är anpassad just för detta syfte. Kursen kombinerar vanligen både teori och praktik för att man efter avslutad kurs ska kunna felsöka, reparera fel och även förebygga de vanligaste felen som rör båtens motor. Kursen avslutas med en examination som leder till ett intyg [...] Läs mer

Hur man gör radarplottning och varför det är viktigt

Radarplottning görs vanligen med ett tillägg till den vanliga radarn, en så kallad automatic radar plotting aid eller ARPA. Radarplottning görs genom att lokalisera andra rörliga föremål, exempelvis andra båtar och fartyg och beräkna deras kurs för att undvika kollision vid planering av den egna kursen. En snabb plottning av ett mål ger en bra [...] Läs mer

Hur man tar förarintyg i Sverige

Om man inte har några förkunskaper alls, är det första man ska göra att anmäla sig till en kurs hos en erfaren och beprövad skola, där man får lära sig det man behöver kunna för att sedan kunna genomföra en examination som leder till att man får ett förarbevis för båt. Kurserna är oftast uppdelade [...] Läs mer

Vad krävs för att bli en bra kustskeppare

För att få framföra båtar större än 12 gånger 4 meter krävs ett intyg för kustskeppare. Men att gå rätt kurser är inte tillräckligt för att bli en bra kustskeppare i praktiken. En bra kustskeppare måste, förutom utbildning och de intyg som krävs, besitta en del viktiga personliga egenskaper men också har vissa förmågor. Dessa [...] Läs mer

Hur man blir en bra kustskeppare

Att bli kustskeppare är en förutsättning för att kunna framföra båtar och fartyg som är större än 12 x 4 meter. En utbildning för kustskepparintyg ger inte bara fördjupade kunskaper som till exempel navigering i mörker och vad man ska tänka på vid längre båtturer utomlands, det är också så gott som ett krav för [...] Läs mer
1 2 3 7