Manöverintyg för högfartsbåt

Snabba båtar med kraftfulla motorer kräver kunskap och praktisk erfarenhet för att hanteras på ett säkert och ansvarsfullt sätt. Föraren bör ha kunskap om hur båten ska hanteras och manövreras, samtidigt som denne ska kunna navigera genom våra vatten. Genom att lära sig detta kan man inte bara försäkra sig om sin egen och andras […]

Läs mer

Vattenskoter förarbevis

Vattenskotrar blir allt populärare och kan idag framföras av vem som helst, oavsett tidigare erfarenhet och kunskap. Vattenskotern kan uppgå till mycket höga hastigheter, vilket innebär en hel del risker och faror både för föraren och människor i dennes närvaro. Idag krävs inga förarbevis för att framföra fritidsbåtar eller vattenskotrar, vilket gör att oerfarna personer […]

Läs mer

Marinträning

Det är bättre att ta det säkra före det osäkra. Ett talesätt som är applicerbart inom ett stort antal områden, men som är speciellt viktigt då det faktiskt handlar om din egen och andras säkerhet. Alla som framför båtar har ett ansvar gentemot sig själva och sina medmänniskor att agera förnuftigt och att lära sig […]

Läs mer
1 4 5 6