Examination Radarutbildning Göteborg

Examination Radarutbildning Göteborg

 

Här finner du examinationsdatum för att boka plats för att skriva provet som med godkännt resultat ger dig examen för Maskinbefäl klass 8. Examinationen genomförs hos oss och sköts av en auktoriserad examinator frånNämnden för Båtlivsutbildningar (NFB). Examinatorn övervakar och rättar provet på plats med var och en.

Examinationsavgiften är 450kr och betalas direkt till examinatorn på plats och det antingen med kontanter eller via SWISH-betalning. Dvs. ingen betalning vid bokningstillfället.

 

DESSA EXAMINATIONSDATUM ÄR ENDAST TILL FÖR DOM SOM HAR GENOMFÖRT TILLHÖRANDE KURS I NAVIGATIONSGRUPPENS REGI

15 march
Göteborg / Färjenäs
Spots left
20 march22 march
Göteborg / Färjenäs
Spots left
22 march
Göteborg / Färjenäs
Spots left
06 april
Göteborg / Färjenäs
Spots left
17 april19 april
Göteborg / Färjenäs
Spots left
05 may
Göteborg / Färjenäs
Spots left
22 may24 may
Göteborg / Färjenäs
Spots left
07 june
Göteborg / Färjenäs
Spots left
12 june14 june
Göteborg / Färjenäs
Spots left
05 july
Göteborg / Färjenäs
Spots left
06 september
Göteborg / Färjenäs
Spots left
18 september20 september
Göteborg / Färjenäs
Spots left
27 september
Göteborg / Färjenäs
Spots left
11 october
Göteborg / Färjenäs
Spots left
23 october25 october
Göteborg / Färjenäs
Spots left
13 november15 november
Göteborg / Färjenäs
Spots left

Examination

Ingen examination