Examination VHF/SRC – Stockholm

Examination VHF/SRC – Stockholm

 

Här finner du examinationsdatum för att boka plats för att skriva provet som med godkännt resultat ger dig certifikat för VHF/SRC. Examinationen genomförs hos oss och sköts av en auktoriserad examinator från Nämnden för Båtlivsutbildningar (NFB). Examinatorn övervakar och rättar provet på plats med var och en.

Examinationsavgiften är 450kr och betalas direkt till examinatorn på plats och det antingen med kontanter eller via SWISH-betalning. Dvs. ingen betalning vid bokningstillfället.

 

DESSA EXAMINATIONSDATUM ÄR ENDAST TILL FÖR DOM SOM HAR GENOMFÖRT TILLHÖRANDE KURS I NAVIGATIONSGRUPPENS REGI

13 march , 17:30 - 21:30
Stockholm / Långholmen
Spots left
22 march , 17:30 - 21:30
Stockholm / Långholmen
Spots left
27 march , 17:30 - 21:30
Stockholm / Långholmen
Spots left
10 april , 17:30 - 21:30
Stockholm / Långholmen
Spots left
19 april , 17:30 - 21:30
Stockholm / Långholmen
Spots left
24 april , 17:30 - 21:30
Stockholm / Långholmen
Spots left
08 may , 17:30 - 21:30
Stockholm / Långholmen
Spots left
24 may , 17:30 - 21:30
Stockholm / Långholmen
Spots left
29 may , 17:30 - 21:30
Stockholm / Långholmen
Spots left
05 june , 17:30 - 21:30
Stockholm / Långholmen
Spots left
07 june , 17:30 - 21:30
Stockholm / Långholmen
Spots left
19 june , 17:30 - 21:30
Stockholm / Långholmen
Spots left
28 june , 17:30 - 21:30
Stockholm / Långholmen
Spots left
10 july , 17:30 - 21:30
Stockholm / Långholmen
Spots left
11 september , 17:30 - 21:30
Stockholm / Långholmen
Spots left
20 september , 17:30 - 21:30
Stockholm / Långholmen
Spots left
25 september , 17:30 - 21:30
Stockholm / Långholmen
Spots left
02 october , 17:30 - 21:30
Stockholm / Långholmen
Spots left
23 october , 17:30 - 21:30
Stockholm / Långholmen
Spots left
25 october , 17:30 - 21:30
Stockholm / Långholmen
Spots left
20 november , 17:30 - 21:30
Stockholm / Långholmen
Spots left
29 november , 17:30 - 21:30
Stockholm / Långholmen
Spots left
04 december , 17:30 - 21:30
Stockholm / Långholmen
Spots left
Datum

Kontakta oss