Förarbevis för att köra vattenskoter

Uppdaterad: 2020-12-10

Förarbevis för att få köra vattenskoter 2021

Regeringen vill nu öka sjösäkerheten genom att införa hårdare krav för att köra vattenskoter. Enligt Transportstyrelsens förslag som lämnades till regeringen den 1 oktober i år så föreslog man ett införande av förarbevis vattenskoter till 2022. Idag remitterades förslaget som är tänkt att införas redan 1 juli 2021.

Efter att statistiken för vattenskoter-relaterade olyckor snabbt ökade gav regeringen Transportstyrelsen i uppdrag att skyndsamt ta fram ett förslag på körkort för vattenskoter. Flera organisationer, myndigheter och Navigationsgruppen tillfrågades av Transportstyrelsen om sin syn på hur en eventuell utbildning för detta skulle kunna se ut. Resultatet skickades i en rapport till regeringen och nu har alltså regeringskansliet berett rapporten och föreslår att ikraftträdandet tidigareläggs än vad som föreslogs i rapporten.

Vad innebär ett vattenskoterkörkort?

– Jag vill se ordning och reda på sjön. Därför föreslår regeringen att krav på obligatoriskt förarbevis införs redan till nästa sommar. Nu är det slutlekt, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Förslaget, som du kan läsa mer om här,  innebär att man ska ha en genomgått en godkänd utbildning hos en godkänd utbildningsanordnare för att erhålla förarbevis för vattenskoter. Förarbevis skall medföras vid framförandet av sin vattenskoter och ska kunna återkallas om innehavaren har brutit mot gällande sjövägsregler eller gjort sig skyldig till bl.a. sjöfylleri eller vårdslöshet i sjötrafik.

Utbildning förarbevis vattenskoter

Den som vill bedriva utbildning för förarbevis för vattenskoter måste ha tillstånd av Transportstyrelsen. Sedan flera år tillbaka erbjuder Navigationsgruppen utbildning för vattenskoter i egen regi. Men nu kommer det att alltså komma direktiv från Transportstyrelsen om hur utbildning mot förarbevis vattenskoter ska se ut.

– Vi är redan idag en av Transportstyrelsens godkända utbildningsanordnare där vi bla är godkända att både utbilda och examinera i Fartygsbefälexamen klass 8, Maskinbefälsexamen klass 8, Handhavande av snabba fartyg & Grundläggande sjösäkerhet. Totalt har vi 23 utbildningar godkända av Transportstyrelsen och 2021 utbildar vi totalt drygt 3000 deltagare i olika kurser. Vi är redo och kommer att ansöka för att bli godkända utbildare även inom förarbevis vattenskoter så fort Transportstyrelsen är klara med sina krav säger Patrik Holmqvist affärsområdeschef Navigationsgruppen.

Läs mer om kursen förarbevis vattenskoter här.