Hur man blir en bra kustskeppare

Uppdaterad: 2021-10-11

Att bli kustskeppare är en förutsättning för att kunna framföra båtar och fartyg som är större än 12 x 4 meter. En utbildning för kustskepparintyg ger inte bara fördjupade kunskaper som till exempel navigering i mörker och vad man ska tänka på vid längre båtturer utomlands, det är också så gott som ett krav för att kunna ta med sig sin båt på längre turer till havs. För att bli en bra kustskeppare krävs dock att man även har den mer grundläggande kursen för förarintyg för båt i färskt minne. Kursen för kustskepparintyget består av både praktiska och teoretiska delar. I de praktiska momenten övar man på en hel del av det som man gått igenom på teoridelarna, som till exempel navigering, knopar och sjösäkerhet.

Baskrav för kustskeppare

För att få framförafartyg större än 12×4 meterprivat krävs ett kustskepparintyg. Denna kurs är en fortsättning på den mer grundläggande kursen för båtförarintyg. Om det var länge sedan man avlade sin examination för förarintyg, kan det vara en god idé att fräscha upp sina kunskaper och repetera enbart kursen inför detta innan man påbörjar kursen för kustskepparintyget. En vanlig variant är att man läser dessa kurser i direkt anslutning till varandra i kombination. Kursen för kustskepparintyg på distans är också en vanlig variant, om man inte vill läsa den helt och hållet på plats hos en utbildare. Kustskepparintygutbildning kan med fördel genomgås åtminstone delvis på distans, då många moment är teoretiska och förutsätter att man har en grundläggande båtförarutbildning med sig.

Upplev glädjen i längre turer som kustskeppare

Ett förarintyg ger innehavaren möjlighet att köra en lite mindre båt i skärgårdsmiljöer, det vill säga inomskärs. Vill man ta sig längre ut och ha en större båt än så, så ska man gå vidare med kustskepparintyget som öppnar upp för möjligheter att ta ut sin båt på betydligt längre turer på öppet hav. Efter den senare kan man helt enkelt äntligen njuta av att ta ut sin lite större båt, vilket i sin tur gör det möjligt att spendera mer tid till havs på ännu längre turer. Att uppleva längre båtturer blir både roligare och säkrare när man kan göra det även utomskärs. Om man vill ta en lite längre båttur utomlands krävs dock ofta att man kompletterat sitt kustskepparintyg med en utbildning i VHF. Man kan med fördel komplettera sin utbildning med en kurs i detta och ta de certifikat som krävs. Att kunna ta med sin båt längre ut till havs eller kanske hyra en båt i ett helt nytt hav är det som gör båtlivet så spännande. Få fritidssysselsättningar ger chansen till lugn och ro och naturupplevelser som båtlivet med dem frihet och flexibilitet det innebär.

Erfaren instruktör guidar dig genom navigationen

Kursen för kustskeppare innebär att man får goda och fördjupade kunskaper inom bland annat mer avancerad navigering, till exempel navigering nattetid med hjälp av fyrar. För att vara säker på att man kan framföra sin båt på ett bekvämt och säkert sätt och dessutom alltid komma rätt är detta ytterligare ett steg för att lära sig navigeringens alla konster. Självklart guidas alla kursdeltagare genom de olika momenten inom navigation av en erfaren och pedagogisk instruktör på området, som är kunnig inom både den teoretiska och den praktiska delen av utbildningen.