Information om Kustskepparintygutbildning

Enligt 2015 Recreational Boating Statistics Report från den amerikanska kustbevakningen, var nästan 51% av alla dödsolyckor relaterade till båt och sjön, ett resultat av att föraren varit ouppmärksam och förarens oerfarenhet (yachtingmagazine.com, ALCOHOL, LACK OF LIFE JACKETS LEAD BOATING STATS, 2016). Detta faktum understryker vikten av lämplig utbildning när man även när man kör fritidsbåtar. Kustskepparutbildning ger de sökande möjlighet att fördjupa sina kunskaper för att få ett grundläggande förarintyg. Nedan visas en översikt över vad utbildningen innebär och vilka krav som en sådan kurs ställer.

Ett kustskeppare– eller befälhavarcertifikat är viktigt för alla som vill framföra en fritidsbåt som är längre än 12 meter och bredare än 4 meter. Även om det finns flera företag och skolor som erbjuder denna utbildning har kursinnehållet beslutats av Nämnden För Båtlivsutbildnings kunskapskrav.

För att göra utbildningen måste den sökande uppfylla följande:

  • En sökande måste vara minst femton år.
  • Det är viktigt att den sökande innehaft förarintyget för minst en månad.

Det är lämpligt att de sökande har praktisk erfarenhet av att driva ett fartyg innan de ansöker till utbildningen. Vissa företag eller skolor tillåter den sökande att ta utbildningen för förarintyg och kustskepparbrev tillsammans om kunskapen om den tidigare certifieringen känns rostig.

I en kustskepparintygutbildning får eleverna utbildning i både praktiska och teoretiska aspekter av att framföra större båtar. Eleverna tränas i offshore navigering, användning av GPS, navigation runt fyrar, navigering av farkosten under natten, mycket av fokus ligger på sjövägsregler. Eleverna utbildas inte bara om de lagar och regler som styr svenska vatten, men får också en förståelse och kunskap för lagar och förordningar i utländska vatten. Detta för att säkerställa att förarna är väl förberedda om de ska hyra båt utomlands.

Utbildning för att bli en kustskeppare är en avancerad kurs och kräver både praktisk och teoretisk utbildning, vilket är anledningen till att distansundervisning blir omöjlig i ett fall som detta.

Att få en certifiering som en kustskeppare ger dig friheten att hyra större båtar och upptäcka nya områden, det gör att du kan ta din fritidsbåtshobby till en ny nivå. Det finns många företag som erbjuder utbildning för att bli kustskepparexamen i Stockholm. Navigationsgruppen är ett företag som tillhandahåller utbildning för att bli båtförare, kustskeppare, maskinbefälhavare mm.

“Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Navigationsgruppen.”

Share this post
  , ,


Lämna ett svar