Information om kustskeppare- och befälhavareutbildning

Uppdaterad: 2020-10-29

Enligt 2015 Recreational Boating Statistics Report från den amerikanska kustbevakningen, var att nästan 51% av alla dödsolyckor relaterade till båt och sjön var ett resultat av att föraren varit ouppmärksam eller att föraren saknade erfarenhet. Detta faktum understryker vikten av lämplig utbildning när man kör fritidsbåtar. Kustskepparutbildning ger de sökande möjlighet att fördjupa sina kunskaper och erhålla ett förarintyg. Nedan visas en översikt över vad utbildningen innebär och vilka krav som en sådan kurs ställer.

Förutsättningar för att bli kustskeppare

Ett kustskeppare– eller befälhavare certifikat är viktigt för alla som vill framföra en fritidsbåt som är längre än 12 meter och bredare än 4 meter. Även om det finns flera företag och skolor som erbjuder denna utbildning har kursinnehållet beslutats av Nämnden För Båtlivsutbildnings kunskapskrav.

För att få genomföra utbildningen till kustskeppare måste den sökande uppfylla följande:

  • Den sökande måste vara minst femton år
  • Den sökande måste innehaft förarintyget i minst en månad

Det är lämpligt att de sökande har praktisk erfarenhet av att driva ett fartyg innan de ansöker till utbildningen. Vissa företag eller skolor tillåter den sökande att ta utbildningen för förarintyg och kustskepparbrev tillsammans om kunskapen om den tidigare certifieringen känns rostig.

Kustskepparintygutbildning

I en kustskepparintyg utbildning får eleverna utbildning i både praktiska och teoretiska aspekter av att framföra större båtar. Eleverna tränas i offshorenavigering, användning av GPS, navigation runt fyrar, navigering av farkosten under natten, mycket av fokus ligger på sjövägsregler. Eleverna utbildas inte bara om de lagar och regler som styr svenska vatten, men får också en förståelse och kunskap för lagar och förordningar i utländska vatten. Detta för att säkerställa att förarna är väl förberedda om de ska hyra båt utomlands.

Utbildning för att bli en kustskeppare är en avancerad kurs och kräver både praktisk och teoretisk utbildning, vilket är anledningen till att distansundervisning blir omöjlig i ett fall som detta.

Kurslängd

Kustskeppare intensiv består av totalt 16 timmars teori i kombination med praktik förlagt på fyra vardagskvällar, alternativt en helg. I kustskeppare klasserna varvas föreläsningar med gemensamma uppgifter och praktiska moment, till exempel att lära sig knopar.

Utöver det är de sista 4 timmarna praktiskt förlagda då du genomför en båtpraktik att applicera dina teoretiska kunskaper i praktiken.

Fördelar med ett kustskeppare- och befälhavareintyg

Att få en certifiering som en kustskeppare ger dig friheten att hyra större båtar och upptäcka nya områden, det gör att du kan ta din fritidsbåtshobby till en helt ny nivå. Efter avklarad kurstkepparexamen har du kunskapen och rätten att framföra skepp i Sverige, alltså fartyg över 12 x 4 meter.

Boka kustskepparintygutbildning i Stockholm

Kontakta Navigationsgruppen för att boka kustskepparutbildning och bli kustskeppare i Stockholm idag. Vi tillhandahåller ett brett utbud av utbildningar för att bli båtförare, maskinbefälhavare och kustskeppare i Stockholm och många andra marina utbildningar.

Lämna ett svar