Skepparexamen – kärt barn har många namn

Skepparexamen är en gammal utbildning som idag ersatts av Fartygsbefäl klass 8 och Kustskepparintyg (kallas även felaktigt för skepparintyg, skepparbevis, skepparutbildning). Om du har en gammal skepparexamen får du köra kommersiellt med fartyg som är maximalt 20 brutto. Idag kan du inte ta en Skepparexamen då den ersatts av 2 andra utbildningar som båda liknar Skepparexamen men har en väsentlig skillnad. Med den ena får du kör kommersiellt och med den andra får endast köra i privat syfte.

Fartygsbefäl klass 8

Om du vill köra båt kommersiellt så är det Fartygsbefäl klass 8 du behöver. Då får du möjlighet att vara befälhavare på ett kommersiellt fartyg med maximalt 12 passagerare i fartområde D. Vad innebär det?

Körningen är kommersiell när syftet med resan är att på uppdrag av någon köra en sträcka med sin båt, det är således syftet med resan som bestämmer om det är kommersiellt eller inte. Maximalt 12 passagerare innebär att dessa inte ska vara delaktiga i säkerheten ombord. Du har alltid möjlighet att utöka besättningen med fler personer. Kravet på dessa är då att samtliga skall ingå i säkerhetsbesättningen och därmed har kunskap om hur de skall agera vid olika nödsituationer ombord. Fartområde D kallas även för inre fartområde och är en geografisk utritat linje som du hittar på transportstyrelsens hemsida (länk: https://www.transportstyrelsen.se/globalassets/global/sjofart/dokument/fartomraden/fartomraden.pdf )

Enkelt uttryckt är det ut till skärgårdens yttre skär men med vissa undantag. D.v.s. du får ej framföra fartyget på öppet hav. Utbildningen är styrd av Transportstyrelsen och du examineras alltid av en godkänd utbildningsanordnare.

Skillnaden mellan dagens Fartygsbefäl klass 8 och den tidigare utbildningen skepparexamen är framförallt passagerarsäkerhet som syftar till utöka kunskapen och förståelsen kring sjösäkerhet och passageraransvar. Därför ingår första hjälpen med hjärt- och lungräddning tillsammans med en defibrillator. Det är också ett utökat avsnitt med säkerhetsutrustning ombord och handhavande av dessa där en praktisk del i handhavandet är obligatorisk. Självklart är det mer om dagens aktuella sjösäkerhetssystem GMDSS och förståelsen kring både svensk och internationell sjöräddning.

Kustskepparintyg

Med Skepparexamen menar vissa Skepparintyg eller Kustskepparintyg som är den korrekta benämningen idag. I dagligt tal blandas dessa hela tiden. Med Kustskepparintyg får köra fritidsskepp privat men inte kommersiellt. Ett skepp är ett fartyg som både är längre än 12 meter och bredare än 4 meter. I Sverige är det lag på att du som befälhavare minst måste inneha kustskepparintyg för att få framföra ett skepp. Men om du har en gammal skepparexamen är den givetvis fortfarande giltig även i detta fall.

Förkunskapskravet är ett Förarintyg och åldersgränsen för att erlägga prov i Kustskepparintyg är 15 år.

Nämnden för båtlivsutbildning (NFB) är ansvariga för administrationen för båda dessa intyg.

Relaterade produkter inom samma kategori:

Kustskepparintyg

Fartygsbefäl klass 8

Frågor och svar

När behövs skepparexamen

Det som förr hette Skepparexamen och Skeppare B har blivit ändrat till Fartygsbefälexamen och behörighet Fartygsbefäl klass VIII. För dig som ska köra yrkesmässigt är Fartygsbefäl klass VIII ett krav. För dig som kör sin båt privat passar Förarintyg eller Kustskepparintyg bättre.

Båtlängd skepparexamen

Med skepparexamen eller kustskepparintyg så få du framför båtar som är större än 12×4 meter i Sverige.

nya regler skepparexamen

Du kan läsa mer om skepparexamen i denna länk: https://www.navigationsgruppen.se/allt-du-beh%C3%B6ver-veta-om-skepparexamen/