Vi utbildar dig!

Köpvillkor

1. Allmänt 

Safetygruppen & Navigationsgruppen Sverige AB, org. nr. 556796-5693, nedan kallat Navigationsgruppen, säljer navigationsutbildningar till privatpersoner och företag. Som fakturamottagare på våra bokningar är det ett krav att du är 18 år fyllda. Genomförd bokning innebär att du samtycker till att namn och mailadress registreras i vårt kundregister. De uppgifter du lämnar till oss kommer inte att vidarebefordras eller säljas vidare på något sätt eller i någon form.

2. Priser

Priserna framgår på vår portal och är alltid aktuella. Navigationsgruppen förbehåller sig rätten att när som helst justera priserna. Varken prissänkningar eller prishöjningar som presenteras på vår hemsida påverkar en kursbokning som Du redan betalat.

3. Köp

När du accepterat villkoren och bokar en kurs över internet ingås ett avtal om köp. Därefter skickas automatiskt en preliminär orderbekräftelse till dig via e-post (förutsatt att du lämnat rätt e- postadress). Du kan då kontrollera vad du beställt från oss. Om något blivit fel eller om du vill ändra något kontaktar du oss via e-post eller telefon.
Navigationsgruppen har rätt att ställa in kurs om denna inte får tillräckligt många deltagare för att kunna genomföras. Kursdeltagare som redan betalat kursavgift erbjuds i så fall annat kursdatum.
Personer som är under 18 år och vill genomföra utbildningar hos Navigationsgruppen måste ha målsmans godkännande och att köpet genomförs av målsman.

4. Betalning

Anmälan är bindande. Efter att du har registrerat din anmälan och mottagit en bokningsbekräftelse så skickas en faktura till angiven mailadress inom några dagar. Betalningsvillkor framgår av fakturan.

5. Ångerrätt

Navigationsgruppen tillämpar konsumentverkets riktlinjer och följer därför Distansavtalslagen och Konsumentköplagen i tillämpliga delar samt följer Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer. Om du ångrar ditt köp av kurs ska du via brev (mail, post) meddela oss detta så snart som möjligt efter att du genomfört ditt köp. Gällande våra onlinekurser så gäller ovan förutsatt att kursen inte är påbörjad. När kursen är startad i Navigationsgruppens utbildningsplattform upphör ångerrätten att gälla.

6. Avbokning eller ombokning

Våra av- och ombokningsregler är baserade på Sveriges Auktoriserade Utbildningsföretags (SAUF) riktlinjer.

  • Kursbokningen är bindande så snart vi accepterat bokningen och skickat bekräftelse på att deltagaren antagits på kursen. Kostnadsfri av- och ombokning gäller fram till fyra veckor innan kursstart.
  • Vid av- eller ombokning 4 – 2 veckor före kursstart debiteras beställaren 50% av kursavgiften.
  • Vid av- eller ombokning senare än två veckor före kursstart debiteras beställaren 100% av kursavgiften.
  • Vid förhinder kan kursplatsen överlåtas efter samråd med oss.
  • Skulle Du inte infinna Dig vid kurstillfället, är kursplatsen förverkad och någon återbetalning sker ej.
  • Om yttre omständigheter kräver så förbehåller sig Navigationsgruppen rätten att genomföra kursen på distans via video-möte.

7. Sjukdom

Blir Du allvarligt sjuk och inte kan delta på Din kurs, kan 50% av inbetalad kursavgift återbetalas mot uppvisande av läkarintyg. Sådan återbetalning förutsätter att Du meddelat Navigationsgruppen ditt sjukdomsfall, senast 24 timmar före kursstart.

8. Presentkort

Presentkort utfärdade av Navigationsgruppen gäller 1 år efter betalningsdatum. Giltighetstid framgår av ditt presentkort.

9. Kursinformation

Navigationsgruppen reserverar sig för eventuella fel i produktinformationen som finns på hemsidan samt kan ej heller garantera att bilder exakt återger båtars eller annan utrustnings verkliga utseende.