Krav på förarbevis för vattenskoter

Uppdaterad: 2022-04-13

Förarbevis för vattenskoter

Vi får många frågor om förarbevis vattenskoter och vi förstår att ni är många som undrar vad som gäller från och med den 1 maj 2022. Låt oss reda ut de vanligaste frågorna.

Från och med 1 maj 2022 gäller krav om förarbevis för att framföra vattenskoter. För att kunna utbilda sig och få köra vattenskoter krävs det även att man har fyllt 15 år.

Vad behöver jag göra för att få ett förarbevis för vattenskoter?

Navigationsgruppen är av Transportstyrelsen godkänd utbildare. För att ansöka om förarbevis för vattenskoter så behöver du genomgå utbildningen med godkänt resultat. Du behöver inte genomgå utbildningen innan den 1 maj men efter det datumet får du inte lov att framföra vattenskoter utan ett förarbevis. 

Gäller förarintyget för fritidsbåt även för vattenskoter?

Ja, om du har ett förarintyg för fritidsbåt som är utfärdat före den 1 maj 2022 så kan du framföra vattenskoter. Du behöver själv ansöka hos Transportstyrelsen för att få förarbeviset för vattenskoter med förarintyget för båt som grund. Sista dag för ansökan är den 30 april 2023.  Läs mer om hur du går tillväga hos Transportstyrelsen här.

Hur ansöker jag på gamla meriter?

Alla behöver inte gå en ny utbildning för att ta förarbevis, utan det går också bra att ansöka på gamla meriter. Det är vad Transportstyrelsen kallar övergångsregler. I korthet innebär det att den som har andra behörigheter på sjön (exempelvis förarbevis för fritidsbåt, Kustskepparintyg eller Manöverintyg för Högfartsbåt) kan ansöka om förarbevis för vattenskoter direkt – utan att gå någon ny utbildning. Observera dock att din behörighet behöver vara utfärdad före den 1 maj 2022 för att du ska kunna ansöka om förarbeviset för vattenskoter på dessa gamla meriter. Sista dag för ansökan är den 30 april 2023. 

 

Förarbevis vattenskoter med Navigationsgruppen

Om du inte väljer att söka på gamla meriter eller inte har gamla meriter att söka på efter den 1 maj 2022 så behöver du genomgå en utbildning för förarbevis vattenskoter. Navigationsgruppen är av Transportstyrelsen godkända att genomföra utbildningen för vattenskoter körkort. För att gå utbildningen behöver du vara 15 år.

Utbildningen inleds med teoretiska självstudier online som du genomför på din dator, smartphone eller surfplatta innan du kommer till oss, eller vi till dig, för att genomföra den praktiska delen. Väl i våra utbildningslokaler i Frihamnen eller på annan ort så välkomnar instruktören dig och dina kurskollegor med att inledningsvis gå igenom vattenskoterns uppbyggnad. Därefter hålls en gemensam säkerhetsgenomgång innan det är dags för den praktiska utbildningen på vattenskoter. Här övar vi manövrering i låg fart, körteknik i hög fart, tillämpade övningar om väjningsregler och testar man över bord.

Målet är att du efter kursen skall ha en större förståelse för vilka olika situationer som kan uppstå samt upptäcka och hantera risker. Om du klarar kursen och dess tillhörande prov belönas du med ett körkort för vattenskoter.

Läs mer och boka din vattenskoter kurs här.