Vi utbildar dig!

Om oss

Vi levererar frihet
Vi som jobbar på Navigationsgruppen har lång erfarenhet av marina utbildningar, främst från vår gemensamma bakgrund som marinofficerare samt flera år av att leverera utbildningar till både privatpersoner och myndigheter. Vi alla känner oss priviligerade att få arbeta med det vi brinner för, båtliv och skärgård.

Vision
Vår vision är att berika båtlivet med kunskap, för att skapa möjligheter för fler människor att färdas och vistas säkert ute i våra vatten och skärgårdar.

Värderingar
För att nå vår vision krävs både teoretisk utbildning, praktisk utbildning och förståelse för hur man visar hänsyn för andra i våra skärgårdar och vatten. Vår strävan är att genomföra våra utbildningar med så liten påverkan på natur och miljö som möjligt. För att kunna leva upp till detta så har Navigationsgruppen tagit fram en miljöpolicy som vi strikt följer.

Kvalitét
Navigationsgruppen är av Transportstyrelsen kvalitetscertifierade och alla utbildningar Navigationsgruppen genomför bedrivs enligt vårt kvalitetsnormsystem. Systemet syftar till att säkerställa att utbildningen håller fastställd kvalitetsnivå och att utveckling sker enligt en fastställd process.

Miljö
Vi arbetar kontinuerligt med att miljöoptimera vår verksamhet.

miljotankande

display

Partners


Huvudsamarbetspartner

kgkmotor

Våra kunder


Navigationsgruppen ©2015. Alla rättigheter förbehålles

Developed and powered by GO MO GROUP