Vad behöver man kunna för att köra en båt?

Uppdaterad: 2020-10-15

Båtlivet lockar många med sin frihet och sina naturupplevelser. Att kunna köra sin egen båt är nog en dröm för många, men vad behöver man egentligen kunna för att uppfylla den drömmen? Man behöver lära sig grunderna i navigering, sjösäkerhet och regler, såväl som att kunna manövrera och hantera båten. Man behöver också lära sig en del grundläggande termer som används runt båtar, exempelvis för, som är partiet längst fram på båten, akter, som är bakdelen samt styrbord och babord som betyder höger respektive vänster.

Man behöver förarbevis för båt

Behöver man då körkort för båt? Faktum är att minimikravet för att få köra båt faktiskt är att man har ett så kallat förarbevis för båt, något man kan skaffa sig genom att genomgå en kurs hos en båtskola och därefter avlägga ett prov. Kursen för förarbevis för båt är också användbar om du vill fräscha upp gamla kunskaper och vill återuppta ditt båtintresse. När man har ett förarbevis har man alltså körkort för båt, och har då de baskunskaper som krävs för att navigera inomskärs och följa de sjöfartsregler som finns.

Varför ska man skaffa förarbevis för båt?

Om man har en fritidsbåt eller har planer på att skaffa en, så ska man ha ett förarbevis för denna. Med ett förarbevis har du också grundläggande kunskaper som gör ditt båtliv säkrare och roligare.  Att varva teori med praktik under kursen ger värdefulla djupkunskaper som ökar ditt självförtroende på sjön.  

Krav för förarbevis för båt

Om man nu vill skaffa ett förarbevis för båt, vilka krav finns då? För att genomgå den praktiska och teoretiska kursen för förarbeviset, krävs inga förkunskaper och efter genomgången kurs kan man själv välja att skriva själva provet för att sedan få ut sitt förarbevis. Man kan också välja att utöka sin utbildning med mer praktiska övningar, även om detta inte är ett formellt krav. Efter kursen för förarbeviset kan man själv välja att utbilda sig vidare för att få framföra större fartyg.

Hur stor båt kan man köra med ett förarbevis?

Många undrar hur stor båt man får köra med förarbevis och det tydliga svaret på denna fråga är att alla båtar som är upp till 12 meter långa och 4 meter breda får framföras med ett vanligt förarbevis för båt. Många fritidsbåtar faller inom denna kategori och därmed klarar man sig ganska långt med ett förarbevis för båt. Båtar som är större än så räknas som skepp och kräver ett så kallat kustskepparintyg. Om man har skaffat sig förarbevis för båt, kan man sedan välja att bygga vidare på sin båtutbildning med en kurs för kustskepparintyg.  För att få göra detta krävs först ett förarintyg för båt.

Navigationsgruppen ©2015. Alla rättigheter förbehålles

Developed and powered by GO MO GROUP