Examination online med NavX

Examination online på distans

Tillsammans med NavX har du möjlighet att genomföra examination för bland annat förarintyg, SRC och Kustskepparintyget.

Provet genomförs på distans via videolänk och ett speciellt examineringsprogram. Varje provtagare svarar på frågorna enskilt i examineringsprogrammet, svaren rättas i anslutning till provtillfället. Läs mer och boka via NavX hemsida via länken nedan.

Examinationerna online upphör from 30 juni 2022.