Information om utbildningsverksamheten & Covid-19

Vi genomför alla utbildningar enligt ordinarie schema och följer mycket noggrant myndigheternas råd för att minimera spridningen av Covid-19. Vi bär alla ansvar för att minska smittspridningen och ber alla våra deltagare att agera ansvarsfullt och hålla sig uppdaterade enligt myndigheternas råd. Om du känner sjukdomssymptom inför din kurs så ska du stanna hemma.

  • Vi har som utbildare vidtagit ett antal åtgärder där vi bland annat:
  • Anpassar vårt flöde vid ankomst inför kursstarten på Stockholm Training Port
  • Har utplacerade hygienstationer i alla våra utrymmen. Munskydd finns att tillgå i lokalerna.
  • Arbetar aktivt med att hålla distans till varandra både i kurssalen och utanför.
  • Ger tydlig information om hur vi tillsammans hjälps åt för att följa myndigheternas direktiv.

Skulle myndigheternas råd eller direktiv förändras och påverka vår utbildningsverksamhet så kommer vi att kommunicera detta till alla bokade deltagare via mail och här på hemsidan.

För rådande rekommendationer och restriktioner hänvisar vi till Folkhälsomyndighetens webb där informationen uppdateras löpande.