Lär dig hantera båtar med kraftfulla motorer via vår kurs manöverintyg för högfartsbåt   

Manöverintyg för högfartsbåtar | Navigationsgruppen

Uppdaterad: 2021-02-19

När man kommer upp i höga farter finns det mycket du som förare måste tänka på. Framförallt måste båten framföras på rätt sätt. Att förhålla sig korrekt till övrig båttrafik och visa hänsyn gentemot andra ute till havs är givetvis också viktigt. Olika båtar beter sig på olika sätt, och om en oförutsedd situation uppstår måste man kunna manövrera på ett säkert sätt båten även i hög hastighet. Genom att lära sig detta försäkrar du både din egen och andras säkerhet samtidigt som du får en helt annan känsla av frihet när du skär genom vågorna. 

Med en kurs som ger dig manöverintyg för högfartsbåtar lär du dig hantera ett snabbgående skrov i teori och praktik. Kursen gör dig trygg i rollen som förare och förbereder dig inför eventuella hinder och problem ute till sjöss.

Manövrera högfartsbåtar med en övergripande kurs     

Kursen manöverintyg för högfartsbåtar hos Navigationsgruppen är till för dig som vill lära dig grunderna i manövrering och hantering av båtar i höga hastigheter. Utbildningen pågår i 9 timmar och är förlagd på en hel dag. Kursen består av två delmoment: teori och praktik. Vi börjar dagen med teoretisk undervisning, där du bl.a. får lära dig följande:

  • Grunderna i manövrering i teori
  • Hantering av båtar i höga hastigheter
  • Sjövägsregler
  • Sjömanskap
  • Säkerhetsutrustning

Därefter använder vi det vi har lärt oss i praktiken. Tillsammans med en erfaren instruktör ger vi oss ut på havet med en av Navigationsgruppens utbildningsbåtar. Där får du bl.a. lära dig körteknik och hur du hanterar en motordriven båt i olika situationer. Vi går även igenom båtens säkerhetsutrustning och de viktigaste instrumenten ombord. Kursen följer Nämnden För Båtlivsutbildnings kunskapskrav.

Examination

Efter en genomförd utbildningsdag har du möjlighet att testa och visa dina kunskaper genom ett prov. En auktoriserad förhörsförrättare kommer att examinera dig både i teori och praktik. Om du erhåller ett godkänt slutresultat får du ett manöverintyg för högfartsbåtar, som du kan föra in i din intygsbok. Vi rekommenderar dig att genomföra examinationen max två veckor efter avslutad kurs.

Varför ska man ta Manöverintyg för högfartsbåtar?

Ett manöverintyg för högfartsbåtar ger dig grundläggande kunskaper i hur du framför och hanterar motordrivna fordon till sjöss – vilket gör ditt båtliv både säkrare och roligare. Då kursen mixar teori och praktik får du en bred kompetens som stärker ditt självförtroende ute på havet.

Manöverintyg för högfartsbåtar i Stockholm

Hos Navigationsgruppen hittar du ett brett utbud av marina utbildningar. Med en lång erfarenhet inom båtliv och med vår gemensamma bakgrund som marinofficerare, levererar vi utbildningar av högsta kvalité. Kontakta oss idag för att boka in kursen manöverintyg för högfartsbåtar i Stockholm.