Drift och inspektion av båtens system och utrustning

Uppdaterad: 2020-05-18

Om man tidigare har tagit det så kallade förarintyget, kan man gå vidare till intyget för kustskeppare, det som tidigare kallades skepparexamen. Ett kustskepparintyg innebär att man genomfört en utbildning som är en fortsättning på det grundläggande förarintyget. Intyget innebär att man har rätt att manövrera skepp. Ett skepp är ett fartyg som mäter mer än 12×4 meter. Detta gäller dock endast fritidsbåtar. Om man ska framföra båt professionellt måste man gå utbildning för fartygsbefäl. Under utbildningen inför kustskepparintyget ingår att lära sig att framföra fartyget, men också att på ett korrekt och säkert sätt kunna kontrollera att båtens alla system och dess utrustning fungerar som de ska.

Drift och underhåll av alla system inklusive bränsle, elektronik och kylarsystem

För att på ett säkert sätt kunna hantera båten, behöver man ha vissa grundläggande kunskaper om hur båtens system ska hanteras och underhållas. Här ingår också hantering av aktuell säkerhetsutrustning och brandskydd, något som är särskilt viktigt. Om man går den teoretiska delen av kursen för kustskepparintyg distans, så varvas alltid detta med praktiska övningar på båt, något som då blir extra viktigt för att man ska kunna tillgodogöra sig utbildningen på bästa sätt. Dessa moment ingår inte bara i kursen för kustskepparintyget, de är också förutsättningar för att undvika fel på till exempel motor och båtens övriga system, något som ökar säkerheten ombord. Genom att öka dessa kunskaper har man inte bara genomgått ett nödvändigt steg i utbildningen inför kustskepparexamen, man har också ökat den totala säkerheten för alla ombord och kan ofta dessutom undvika att fel uppstår så att man blir tvungen att kontakta sjöräddningen på båtturen.

Hålla hastigheten och hastighetskontroll vid lägsta hastighet

I utbildning för kustskepparintyg ingår också en hel del manövrering av fartyg, både i teori och praktik. Att på ett säkert sätt lära sig hur man manövrerar skeppet är en förutsättning. Här ingår till exempel att klara av att hantera hastighetskontrollen, så att fartyget kan framföras på ett säkert och effektivt sätt. Andra moment som ingår i utbildningen är mer avancerad navigering i både teori och praktik, både vid dag- och nattsegling, säkerhet, användning av sjökort, olika typer av ljud- och ljussignalering, sjövägsregler med mera. Säkerhet ombord kan till exempel handla om brandsäkerhet, hur man går tillväga för att larma sjöräddningen om något skulle inträffa, första hjälpen-kunskaper och annat som är viktigt att kunna för att känna sig säker till sjöss. Sjövägsregler är också ett viktigt moment för att man ska lära sig att framföra fartyget på ett bra sätt. Genom att ha kunskap om gällande sjöregler, ökas också säkerheten ombord.

Kustskepparintyg – krav

För att få gå utbildning inför ett kustskepparintyg krävs att man först genomgått utbildningen för det grundläggande förarintyget. Ibland kan det vara nödvändigt att själv repetera delar av den grundläggande kursen för att på ett bra sätt kunna tillgodogöra sig innehållet i utbildningen inför kustskepparintyg. För att avlägga examensprovet ska man också ha gått det moment som kallas båtpraktik, då alla teoretiska kunskaper ska omsättas i praktiken. Här går man igenom alla praktiska moment rörande system, navigering, manövrering och säkerhet för att dessa ska kunna omvandlas från teori till praktiska och tillämpbara kunskaper ombord. Kustskepparintyget är ett av kraven för att kunna ansöka om ICC, den internationella behörigheten som krävs i andra länder för att till exempel få hyra och framföra båt.